Dne 26.6.2024 bude provoz naší společnosti zcela uzavřen z důvodu konání inventury. V tento den nebude probíhat expedice objednávek. Děkujeme za pochopení. Tým Medela

Náš závazek týkající se kojení a cíle Kodexu WHO

Každé dítě si zaslouží ten nejlepší start do života

Mateřské mléko není jen klíčem k dobrému startu do života, ale zároveň je zdrojem obrovského množství pozitivních výhod, které nás provází po celý život. Kojení je zásadní nutností pro zdraví celé populace a také jedním z nejúčinnějších preventivních zdravotních opatření pro děti i matky, a to bez ohledu na to, ve které části světa žijí. WHO a UNICEF doporučují výhradní kojení po dobu šesti měsíců. Společnost Medela toto doporučení plně podporuje.

 

V roce 1981 přijalo Světové zdravotnické shromáždění Mezinárodní kodex WHO pro uvádění náhrad mateřského mléka na trh, a to jako doporučení. Pod pojmem „Kodex“ se jedná o soubor doporučení navržených pro regulaci uvádění náhražek mateřského mléka, lahví a saviček na trh. Podporuje bezpečnou a přiměřenou výživu kojenců tím, že chrání a propaguje kojení.
 

Závazek ke kojení již od roku 1961

Od založení společnosti Medela v roce 1961 byla podpora kojících matek jádrem všeho, co ve firmě děláme. Náš zakladatel Olle Larsson učinil z tohoto závazku středobod poslání firmy, když v roce 1981 sepsal slib společnosti na podporu kojení:

„Slibujeme svou oddanost kojení jako nejlepší formě výživy pro kojence i jejich rodiny. Dále se zavazujeme, že naše doplňkové výrobky pro kojení a literatura nebudou nikdy použity k tomu, aby ovlivňovaly matky k přechodu z kojení na kojeneckou výživu. Ani propagační literatura a příslušenství pro kojení nesmí být žádným způsobem použito k propagaci náhradní kojenecké mléčné výživy.“

 

Totéž platí i dnes. Přibližně 1 800 našich zaměstnanců po celém světě ctí a dodržuje naše následující prohlášení: „Jsme zde proto, abychom prostřednictvím celoživotních výhod mateřského mléka zlepšili zdraví matek a dětí,“ a také naše poslání a slib značky „Být předním světovým partnerem a obhájcem mateřského mléka.“

 

V souladu s tímto posláním zaujímáme holistický přístup, který usiluje o následující:
● Prostřednictvím vědy a výzkumu lépe porozumět lidské laktaci 
● Celosvětová lepší podpora zdravotnických pracovníků prostřednictvím vzdělávání
● Prostřednictvím vzdělávání a služeb podporovat matky ve všech fázích procesu kojení
● Poskytování nejlepších výrobků pro odsávání mateřského mléka a krmení.

 

Dáváme matkám podporu, kterou naléhavě potřebují

 

Během posledních 50 let jsme detailně pochopili, jakou cestu musí matky v průběhu kojení urazit a jakým praktickým potížím a výzvám jsou vystaveny, a jak to může vést již v samotném začátku procesu kojení k výraznému poklesu počtu kojících matek. Z tohoto důvodu poskytujeme řadu řešení – od výrobků a služeb až po včasné oslovení matek s nabídkou vzdělávání a podpory – až k pomoci, jak bezproblémově začlenit kojení do jejich běžného života.

Medela se zasadila o to, aby se do popředí zájmu dostalo odsávání mateřského mléka. Jde však o mnohem více než jen odsávačky mateřského mléka, protože nabízíme kompletní systém podpory kojení, včetně speciální láhve (SNS): láhev pro děti se speciálními potřebami nebo enterální systém pro krmení, který pomáhá slabším a nemocným dětem přijímat mateřské mléko.

Pro rodiny, které se spoléhají na odsávačky, jsou tyto produkty důležitou součástí plánu kojení. A také láhve a savičky jsou tedy nezbytnou součástí celého systému.

A proto, abychom plně matky podpořili nabídkou kompletního řešení, budeme i nadále v naší řadě Essentials nabízet láhve a savičky na mateřské mléko. Jako společnost zaměřená na výzkum poskytujeme informace založené na výsledcích výzkumu o tom, jak správně používat lahvičky a savičky, stejně jako odsávačky a další nabízené výrobky. Protože investujeme do vývoje praktik, které jsou založeny na vědeckých důkazech, jsme propojeni s výzkumnými pracovníky, zdravotníky, matkami, rodinami a lékaři po celém světě, kteří dělají vše, co mohou, aby pomohli matkám kojit a dětem pít mateřské mléko svých maminek.

Náš závazek dodržovat doporučení WHO týkající se kojení a cíle Kodexu WHO

Mezi komerčními společnostmi jsme jedním z největších příznivců kojení a bezvýhradně a upřímně podporujeme doporučení WHO týkající se kojení. Kromě toho jsme plně oddáni cílům Kodexu WHO. Neustále a rozhodně podporujeme matky, děti a celé rodiny na jejich cestě kojením a rezolutně se vyhýbáme propagaci náhrad mateřského mléka.

Nové marketingové směrnice

Kromě toho jsme připravili nové marketingové směrnice pro materiály, které se zabývají krmením kojenců (lahvičky a savičky). Našim cílem je:

  • Posílit svoji podporu doporučení WHO ohledně kojení prostřednictvím odpovídající a snadno rozpoznatelné ikony s odkazem na webovou stránku s podrobnými informacemi pro zákazníky.
  • Zajistit, aby v žádném z marketingových materiálů zabývajících se krmením z lahví a saviček nedocházelo k idealizaci krmení lahví. To znamená, že:
  1. nebudeme dělat žádná prohlášení, která by naznačovala podobnost s kojením
  2. na materiálech souvisejících se savičkami a lahvičkami nebudou kojenci pijící z lahviček
  3. lahvičky na skladování mateřského mléka budou zobrazovány v souvislosti s odsáváním.

Podrobné pokyny, které jasně vyjadřují náš závazek vůči kojícím matkám a poskytují rámec pro naše komunikační aktivity, si přečtěte na našich webových stránkách. 

I nadále se budeme řídit svým prohlášením a propagací celoživotních výhod spojených s kojením a mateřským mlékem a budeme usilovat o lepší zdraví maminek i jejich dětí a uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim umožnili kojit své děti co nejdéle.

Baar, Švýcarsko, 26. března 2020

 

Michael Larsson, prezident a delegát správní rady

Annette Brüls, generální ředitelka Medela AG