Náš závazek ke kojení – nové marketingové směrnice

Společnost Medela je hrdá na to, že podporuje kojení a laktaci již od roku 1960. Mateřské mléko není jen klíčem k dobrému startu do života; poskytuje také množství výhod, které člověka provází po celý život. Z tohoto důvodu je naším cílem v Medele zlepšit zdraví matek a dětí prostřednictvím celoživotních výhod, které jsou s mateřským mlékem úzce spjaty. Abychom tento cíl splnili, dali jsme si za cíl pomáhat každé matce, aby mohla kdekoliv na světě krmit své dítě mateřským mlékem.

 

Abychom posílili svůj závazek dodržovat cíle kodexu WHO a abychom zajistili, že naše nabídka produktů a služeb pro maminky a kojence bude vždy propagovat výhody kojení, připravili jsme nové marketingové směrnice, které slouží jako rámec pro všechny naše komunikační aktivity:

 

Ve shodě s kodexem WHO nebude Medela nikdy podporovat, komercializovat ani propagovat náhražky mateřského mléka.

 

Pro Medelu kojení je a zůstává prioritou. S pomocí širokého sortimentu našich odsávaček, podpůrného spotřebního materiálu (včetně produktů pro krmení dětí) a prostřednictvím svých služeb usilujeme o pomoc matkám a dětem, aby mohly dosáhnout svých cílů a kojit i dlouhodobě, a to i v obdobích, kdy nejsou se svými dětmi v neustálém kontaktu. A proto nabízí Medela kompletní řadu alternativních metod pro krmení mateřským mlékem, včetně lahví a saviček, doplňkového kojicího systému SNS, speciální láhve pro děti s rozštěpem a kelímků na krmení.

 

Ve všech komunikačních materiálech Medely, ať už písemných, zvukových nebo obrazových, které se zabývají krmením kojenců a jejichž cílem je oslovit těhotné ženy, matky kojenců a malých dětí, budou uvedeny následující body:

 • Podpora doporučení WHO ohledně kojení.
 • Posílení výhod a nadřazenost kojení oproti krmení náhradní kojeneckou mléčnou výživou
 • Zdůraznění cíle Medely, aby bylo každé dítě krmeno mateřským mlékem co nejdéle.
 • Uznání dopadu, který může mít náhradní kojenecká mléčná výživa na tvorbu vlastního mateřského mléka.

Tyto směrnice zavedeme do praxe tak, že je budeme uvádět na všech materiálech, které se týkají krmení kojenců:

 • Zavedeme konzistentní a snadno rozpoznatelnou podpůrnou ikonu, která bude obsahovat doporučení WHO ohledně kojení, kde se uvádí: „Podpora doporučení WHO ohledně kojení“
 
 • Vedle této ikony bude odkaz vedoucí na naši webovou stránku: - www.medela.com/WHO, kde budou následující informace:
 1. Prohlášení, že Medela podporuje doporučení WHO ohledně délky kojení – výhradní kojení po dobu prvních 6 měsíců s pokračujícím kojením po dobu 2 let a déle, kdy bude dítě kromě mateřského mléka dostávat další doplňkovou stravu, což je pro matku i dítě ta nejlepší možná varianta.
 2. Podrobnosti týkající se doporučení, zdůrazňující výhody a nadřazenost mateřského mléka oproti náhradní mléčné kojenecké výživě.
 3. Další informace o tom, jaký dopad má zavedení náhradní kojenecké mléčné výživy na tvorbu mateřského mléka a vysvětlení, že před tím, než začnete krmit z láhve, musí být kojení dobře nastaveno a zavedeno.
 4. Vzdělávací materiál, který bude kojícím maminkám sloužit jako podpora při dosahování osobních cílů kojení a pomůže jim udržet dlouhodobé kojení.

Nebudeme vůči široké veřejnosti uvádět žádnou reklamu ani propagaci krmení z láhví a saviček na úkor kojení mateřským mlékem z prsou.

To znamená, že:

 • Všechny související materiály budou obsahovat ikonu a webový odkaz, jak je uvedeno výše.
 • Neidealizujeme krmení z lahví (vedle obrázků lahviček nebudeme používat takové výroky jako: „Usnadněte si kojení“, „Nejjednodušší způsob krmení“, „Krmení nebylo nikdy tak snadné“ atd.).
 • Nebudeme uvádět žádné výroky, které by mohly naznačovat podobnost s kojením („Stejně dobré jako kojení“, „Savičky tvarované stejně jako bradavka maminky“; „Skoro jako přirozené kojení“ atd.).
 • Materiály související s lahvičkami a savičkami nebudou ukazovat děti, jak pijí z lahví.
 • Lahvičky na uskladnění mléka budou zobrazeny v souvislosti s odsáváním mateřského mléka.

Nebudeme přímo ani nepřímo poskytovat těhotným ženám, matkám ani jejich rodinným příslušníkům vzorky výrobků spadajících do působnosti Kodexu. Vzorky výrobků spadajících do působnosti Kodexu nebudou poskytovány ani zdravotnickým pracovníkům, s výjimkou profesionálního posouzení nebo výzkumu na institucionální úrovni.

Medela nebude k vystavování a zobrazování produktů, které jsou součástí Kodexu, využívat zdravotnická zařízení. 

Medela sdělí instituci, s níž je zdravotnický pracovník (příjemce) ve vztahu, co vše mu nebo jeho jménem poskytla pro specializační přípravu, studijní cesty, výzkumné granty, účast na odborných konferencích apod. A rovněž zajistí, aby příjemce učinil podobná zveřejnění.

Kojení bude pro Medelu i nadále prioritou, protože naším cílem je pomáhat matkám a dětem v procesu dlouhodobého kojení prostřednictvím našeho sortimentu odsávaček, výrobků pro krmení dětí a základních služeb.