Marketingové směrnice

V současné době probíhají práce na aktualizaci našich marketingových aktivit, abychom splnili naše závazky podle Mezinárodního kodexu Světové zdravotnické organizace pro uvádění náhrad mateřského mléka na trh (dále jen Mezinárodní kodex). Mezinárodní kodex je soubor doporučení, která upravují uvádění náhrad mateřského mléka, kojeneckých lahví a dudlíků na trh. Tato práce je aktuální a probíhá v rámci našeho závazku dodržovat závazky vyplývající z Mezinárodního kodexu.

Pro společnost Medela má zásadní význam to, že na kojenecké láhve a dudlíky nebude prováděna žádná reklama ani jiné formy propagace pro širokou veřejnost. To znamená:

Medela nebude idealizovat krmení z láhve (např. "Usnadněte si kojení", "Nejjednodušší způsob krmení", "Krmení nebylo nikdy tak snadné" atd.) ani nebude vydávat žádná prohlášení, která by naznačovala podobnost s kojením (např. "Stejně dobré jako kojení", "Savičky ve tvaru jako bradavky maminek"; "Blízko přirozenému kojení" atd.).

Webové stránky společnosti Medela týkající se kojicích lahví a saviček nebudou v rámci našich webových stránek propagovány, inzerovány ani navrhovány jako užitečné nebo relevantní produkty.

Webové stránky a marketingové materiály společnosti Medela týkající se kojeneckých lahví a dudlíků budou pouze věcné a nebudou zobrazovat obrázky nebo texty, které by mohly idealizovat používání kojeneckých lahví nebo dudlíků, a nebudou zobrazovat obrázky kojenců krmených z lahví.

Rodiče a kojenci nebudou zobrazováni na materiálech týkajících se kojeneckých lahví a dudlíků. Budou zobrazeny pouze na obalech nebo na kanálech společnosti Medela v souvislosti s kojením nebo odsáváním mateřského mléka.

Obrázky lahví s víčky pro uchovávání a odstříkaného mléka společnosti Medela budou zobrazovány v souvislosti s odstříkáváním mléka.

Nové kojenecké láhve a savičky budou obsahovat následující prohlášení:

  • Varování: Pro zdraví vašeho dítěte je důležité pečlivě dodržovat pokyny pro čištění a sterilizaci. Pokud používáte kojeneckou láhev, může se stát, že se vaše dítě již nebude chtít krmit z prsu.
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nejlepší je kojení. Mateřské mléko je ideální potravou pro zdravý růst a vývoj kojenců a malých dětí. Chrání před průjmy a dalšími nemocemi.
  • Krmení z kelímku je hygieničtější než krmení z láhve.

Nové obaly kojeneckých lahví a saviček budou obsahovat:

  • Následující prohlášení: Výlučné kojení se doporučuje prvních 6 měsíců s pokračováním v kojení po dobu 2 let nebo déle pro zdravý růst a vývoj.
  • Pouze grafický obrázek výrobku pro snadnou identifikaci, bez obrázků kojenců nebo rodičů.

Společnost Medela nebude přímo ani nepřímo poskytovat těhotným ženám, matkám nebo jejich rodinným příslušníkům vzorky výrobků v rozsahu působnosti Mezinárodního kodexu. Vzorky výrobků spadajících do působnosti Mezinárodního kodexu budou poskytovány pouze zdravotnickým pracovníkům na základě žádosti za účelem odborného posouzení nebo výzkumu na institucionální úrovni.

Společnost Medela nebude využívat zařízení zdravotnických systémů k vystavování skladovacích lahví sestavených se savičkami.

Společnost Medela sdělí instituci, k níž je zdravotnický pracovník, který je příjemcem, přidružen, veškeré příspěvky poskytnuté na stipendia, studijní cesty, výzkumné granty, účast na odborných konferencích apod. nebo jejich jménem a zajistí, aby příjemce poskytl obdobná sdělení.

Společnost Medela dále dodržuje svůj závazek dodržovat Mezinárodní kodex pro uvádění náhrad mateřského mléka na trh tím, že se zdrží poskytování kojeneckých lahví a dudlíků v případech přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí, přičemž upřednostňuje propagaci a podporu kojení pro zdraví a blaho kojenců a matek na celém světě.

Pokud si všimnete jakéhokoli nesouladu s marketingovými pokyny společnosti Medela, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto e-mailu: marketingguidelines@medela.com.