I. Medela konference - Brno 2014

25. září 2014, Brno

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. ve spolupráci s výrobcem Medela AG pořádala konferenci Využití odborných poznatků v péči o matku a dítě při kojení. Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím za jejich oborné a velmi přínosné informace z jejich praxe. Současně velké díky patří také všem účastníkům konference, kteří svojí aktivní účastí v průběhu přednášek vytvořili příjemnou přátelskou atmosféru. Abstrakta přednášejicích jsou ke stažení zde: Soubor abstrakt_konference Brno.pdf
 

Přednášková témata blok I

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, lékařka oddělení neonatologie, Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Etické otázky v péči o matku a dítě – problematika kojení a rané péče o matku a dítě
  • Kojení nejen jako výživa. Fyziologické a hormonální děje po porodu a jejich vliv na rozvoj laktace, bonding, intenzita vazby na matku. Separace dítěte a neúspěch při kojení.
  • Poznatky z 9. Mezinárodního Sympozia podpory kojení v Madridu
prim. MUDr. Petr Bloudíček, přednosta dětského oddělení, Nemocnice Znojmo
  • Zkušenosti a podpora kojení z pohledu lékaře neonatologického oddělení
Čapková Eva, dětská sestra, laktační poradkyně, novorozenecké oddělení, FN Olomouc

Markéta Macků, dětská sestra, laktační poradkyně, novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

  • Zkušenosti s využitím pomůcek Medela na podporu laktace a kojení z pohledu sestry neonatologického oddělení

MUDr. Leopold Sedláček, praktický lékař pro děti a dorost, SZZ Krnov

  • Zkušenosti s využitím pomůcek Medela na podporu kojení z pohledu pediatrické praxe, rentální systém, fototerapie, podpora kojení
 

Přednášková témata blok II

Christa Müller-Aregger, laktační poradkyně a školitelka, Medela AG, Švýcarsko

  • Zapojení orofaciálního systému novorozence při sání

Marie Hemzáčková, dětská sestra, FN Plzeň, oddělení neonatologie

Bc. Alexandra Šafránková, staniční sestra, oddělení neonatologie, FN Plzeň

  • Calmita v praxi

Bc. Kateřina Francová, dětská sestra, laktační poradkyně, Baby club NEKKY Zlín

  • Laktační poradenství v komunitní péči

Mgr. Pavla Krčmová, vrchní sestra oddělení neonatologie, FN Brno

  • Výživa nedonošeného novorozence mateřským mlékem, stimulace a včasná tvorba mleziv