Dne 26.6.2024 bude provoz naší společnosti zcela uzavřen z důvodu konání inventury. V tento den nebude probíhat expedice objednávek. Děkujeme za pochopení. Tým Medela

III. Medela konferencia - Bratislava 2017

21. september 2017, Bratislava

21. septembra 2017 sa konala v Hoteli Saffron v Bratislave už III. odborná konferencia, ktorú usporiadala spoločnosť

DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG. Tohtoročnou hlavnou témou bolo Efektívne dojčenie a výživa materským mliekom ako priorita starostlivosti o dojčiacu matku a dieťa. Naše poďakovanie patrí prednášajúcim, ktorých prítomnosť a hlavne kvalitné prezentácie odborných a veľmi prínosných informácii prispeli k vysokej úrovni tejto konferencie. Radi by sme tiež poďakovali všetkým účastníkom, ktorí svojou aktívnou účasťou v priebehu prednášok vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru. Všetky abstrakty prednášok si môžete stiahnuť tu: Brožúra abstraktov 2017.pdf
III. Medela konferencia - Bratislava 2017
 

Workshop*

Christa Müller-Aregger, IBCLC
Alternatívne podávanie materského mlieka

* Workshop bude prebiehať pred zahájením konferencie s obmedzenou účasťou 10 osôb.

Poznámkový blok I

MUDr. Vanda Chovanová

Čriepky z Medzinárodného sympózia 2017 Florencia

Christa Müller-Aregger, IBCLC Zapojenie orofaciálneho systému novorodenca pri saní

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Starostlivosť o deti s perinatálnymi rizikami - význam spolupráce logopéda

Mgr. Denisa Klamová

Mgr. Mariana Bojdová

Podpora dojčenia v podmienkach Detského kardiocentra na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Čriepky z konferencie ESPGHAN 2017 Praha

Poznámkový blok II

Christa Müller-Aregger, IBCLC

Alternatívne podávanie materského mlieka a odsávanie s programom PLUS

Mgr. Stanislava Zmeškalová

Bc. Andrea Stejskalová

Výživa novorodenca a dôležitosť materského mlieka na JIS

Mgr. Markéta Paulová, Ph.D.

Ako hodnotiť rast dojčeného dieťaťa

Mgr. Ľubica Kaiserová

Práca neziskovej organizácie Malíček podporujúca rodičov v starostlivosti o predčasne narodené deti

Mgr. Jana Křemenová

Možnosti podpory laktačného poradenstva v nemocničnej starostlivosti

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

MEDELA tím SK, CZ

III. Medela konferencia - Bratislava 2017