Dne 26.6.2024 bude provoz naší společnosti zcela uzavřen z důvodu konání inventury. V tento den nebude probíhat expedice objednávek. Děkujeme za pochopení. Tým Medela

II. Medela konference - Brno 2016

15. září 2016, Brno

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. ve spolupráci s výrobcem Medela AG pořádala 15. září 2016 již II. odbornou konferenci tentokrát na téma Odborná péče o mateřské mléko, specifika laktačního poradenství a jeho význam v péči o matku a dítě. Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím, kteří svou přítomností a hlavně kvalitní prezentací odborných a velmi přínosných informací přispěli k vysoké úrovni této akce. Velké díky patří také všem účastníkům, kteří svojí aktivní účastí v průběhu přednášek vytvořili příjemnou přátelskou atmosféru. Abstrakta přednášejících jsou ke stažení zde: Brožura abstraktů.pdf
 

Workshop*

Christa Müller-Aregger, IBCLC
Alternativní podávání mateřského mléka
* Workshop probíhal před zahájemním konference s omezenou účastí 20 osob.
 
 

Přednášková témata blok I

MUDr. František Jimromovský, MHA

  • Výživa novorozence a důležitost mateřského mléka

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc. 

  • Střípky z Mezinárodní konference o kojení a laktaci 2016 v Berlíně

Christa Muller-Aregger, IBCLC

  • Mateřské mléko a jeho vlastnosti z pohledu aktuálních výzkumů, alternativní podávání mateřského mléka a jeho bezpečný ohřev 
 
 

Přednášková témata blok II

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

  • Role logopeda v rámci komplexní péče u dětí s perinatálními riziky 

Hana Juránková

  • Péče o novorozence při operativním řešení orofaciálního systému 

Mgr. Stanislava Zmeškalová

  • Alternativní způsob krmení novorozenců

Eva Führerová

  • Strategie enterální výživy u nedonošených novorozenců

MUDr. Marcela Černá

  • Zpracování mateřského mléka v rámci neonatologického oddělení 

Zdeňka Hrbková

  • Použití pomůcek a spotřebního materiálu. jejich efektivita a hygienický režim na novorozeneckém odd. z pohledu ošetřujícího personálu

Mgr. Jana Křemenová 

  • Podpora laktačních poradkyň z několika pohledů 
 
 

Těšíme se na další společné setkání.

MEDELA tým CZ, SK