2-fázové odsávání

Technologie 2-fázového odsávání mateřského mléka je jediná vědecky podložená technologie, která věrně napodobuje sací rytmus kojence. Urychluje nastoupení vypuzovacího reflexu, zvyšuje průtok mléka a zkracuje tak čas potřebný k odsávání.

Rozsáhlý výzkum elektrických odsávaček mateřského mléka, zahájený firmou Medela AG pod vedením profesora australské univerzity Petra Edwina Hartmanna a jeho týmu, vedl k vývoji nové technologie 2-fázového odsávání mateřského mléka.

2-fázové odsávání

Způsob sání miminka z matčina prsu se v průběhu kojení mění. Počáteční rychlý rytmus sání stimuluje vylučování mléka a nastoupení tzv. vypuzovacího reflexu. Tato fáze se nazývá „stimulační fáze“. Jakmile nastane vylučování mléka, jemná stimulace prsu postupně přechází do pomalejšího hlubšího sání, kdy nastává skutečné krmení miminka. Tato fáze se u odsávaček mateřského mléka nazývá „fáze odsávání“.

Níže uvedený obrázek zobrazuje dvě fáze odsávání konkrétně u nemocniční odsávačky mateřského mléka Symphony®. První stimulační fáze („Stimulation“), charakterizovaná kratšími rychlejšími odsávacími cykly, přechází po navození vypuzovacího reflexu odsávací fáze („Expression“), kdy je odsáváno mateřské mléko. Kombinace těchto dvou fází odsávání věrně napodobuje způsob sání miminka, maximalizuje průtok mléka v co nejkratším čase a stimuluje tvorbu mléka.

2-fázové odsávání
2-fázové odsávání
 

Comfort Flow Zone™

Pro dosažení maximálního toku mléka a pohodlí, šetrná k prsní bradavce. Pro každý cyklus ve fázi odsávání je vakuum nastaveno na takovou intenzitu, aby došlo ke spuštění mléka. Poté je vakuum na okamžik uvolněno a drženo na mírně slabší úrovni, a tím je dosaženo optimálního toku mléka při maximálním pohodlí. Teprve poté je vakuum zcela uvolněno a vrací se do fáze relaxace, celý cyklus se opakuje.

Tento proces, kdy vakuum mírně poklesne a poté na této úrovni na okamžik setrvá, je obzvláště šetrný k prsní tkáni. Kromě vyššího pohodlí Comfort Flow Zone zajišťuje efektivnější a šetrnější odsávání.

  • Pohodlnější
  • Efektivnější
  • Mimořádně šetrná k prsní tkáni

Výhody technologie 2-fázového odsávání

  • způsob odsávání napodobuje sací rytmus kojence a umožňuje tak co nejpřirozenější a nejpohodlnější odsávání mateřského mléka
  • velký průtok mléka v krátkém čase
  • jedinečná podpora tvorby mléka
2-fázové odsávání