Snížený výkon Mini Electric

Uvědomujeme si, že pro řadu z Vás se odsávačka stala pomůckou denní potřeby. Pokud je Vaše dítě závislé na Vašem odsátém mléce, snížení výkonu odsávačky pro Vás představuje obtížnou situaci. Ze zkušenosti však víme, že se často jedná o příčiny, které lze velice snadno a rychle odstranit.

Připravili jsme tedy pro Vás přehledný postup, podle kterého můžete samy nalézt a odstranit důvod sníženého výkonu. Pokud by se Vám nepodařilo odsávačku opravit dle našich instrukcí, odešlete ji přímo na naši společnost. Není třeba kontaktovat prodejní místo, kde jste odsávačku zakoupili. Vaše reklamace bude vyřešena obratem a délka reklamace se zkrátí na minimum.

Možné příčiny nedostatečného výkonu odsávačky nebo jejího vypínání

  • Špatný nebo nedostatečný způsob čištění žlutého ventilu a membrány. Pokud nejsou oba díly při každém čištění odděleny, tuk obsažený v mléce vytváří tenký povlak na obou dílcích, zhoršuje výkon odsávačky a při odsávání způsobuje pěnění mléka v lahvičce. Následně dochází k zpětnému nasátí mléka do motorku.
  • Poškození žlutého ventilku (ulomení části) nebo opotřebování membrány. Její životnost činí cca 3–4 měsíce, poté doporučujeme membránu vyměnit. Obě uvedené příčiny se mohou následně projevit stejným způsobem jako v prvním případě (pěnění, vniknutí mléka do motorku).
  • Nadměrné plnění lahvičky mlékem při odsávání, takže žlutý ventil je částečně nebo zcela ponořený.
  • Špatné sestavení odsávací soupravy (poloha žlutého ventilu a membrány vzhledem k prsnímu nástavci viz. obr. níže).

Snížený výkon Mini Electric
 
Snížený výkon Mini Electric
 
  • Špatné našroubování motorku do prsního nástavce (přes závit).

Správný postup našroubování:

Snížený výkon Mini Electric
 
Snížený výkon Mini Electric
 

K vypínání odsávačky může docházet z důvodu vniknutí mléka do motorku. Další možnou příčinou je zaloomení konektoru na vstupu do motorku nebo zalomení konektoru na vstupu do zásuvky. Síťová šňůra se nesmí omotávat kolem adaptéru.

Postup čištění motorku

Vyšroubujte motorek z prsního nástavce. Prohlédněte si pozorně okraje otvoru (viz obr. č 3). Pokud spatříte bílý prášek, jedná se o přítomnost mléka v motorku (vniknutí mléka do motorku se nemusí ve všech případech projevit přítomností bílého prášku).

Připravte si cca 0,5 dcl teplé jarové vody. Čištění je nutné provádět nad umyvadlem. Do motorku připojte sítový adaptér a zapojte do sítě. Odsávačku zapněte a výkon nastavte na maximum. Čištění  se provádí jednoduše pomocí injekční stříkačky. Stříkačku naplňte jarovou vodou, líhem nebo alkoholem. Obsah stříkačky postupně vstříkněte do otvoru motorku dle obrázku č. 4. Kapalina vystříkne z motorku otvorem označeným na obrázku č. 4. Nechte motorek běžet tak dlouho, dokud nevyteče všechna tekutina. Poté nechte motorek k chodu ještě cca 3 minuty, aby došlo k jeho vysušení.

Snížený výkon Mini Electric
 
Snížený výkon Mini Electric
 

TIP – V případě, že je nutné zaslat odsávačku k nám na servis doporučujeme kontaktovat rentální stanici v okolí bydliště a zapůjčit si rentální odsávačku Symphony za poplatek.