Snížený výkon Harmony

Uvědomujeme si, že pro řadu z Vás se odsávačka stala pomůckou denní potřeby. Pokud je Vaše dítě závislé na Vašem odsátém mléce, snížení výkonu odsávačky pro Vás představuje obtížnou situaci. Ze zkušenosti však víme, že se často jedná o příčiny, které lze velice snadno a rychle odstranit.

Připravili jsme tedy pro Vás přehledný postup, podle kterého můžete samy nalézt a odstranit důvod sníženého výkonu. Pokud by se Vám nepodařilo odsávačku opravit dle našich instrukcí, odešlete ji přímo na naši společnost. Není třeba kontaktovat prodejní místo, kde jste odsávačku zakoupili. Vaše reklamace bude vyřešena obratem a délka reklamace se zkrátí na minimum.

Možné příčiny nedostatečného výkonu odsávačky

 • Špatný nebo nedostatečný způsob čištění žlutého ventilu a membrány. Pokud nejsou oba díly při každém čištění odděleny, tuk obsažený v mléce vytváří tenký povlak na obou dílcích, zhoršuje výkon odsávačky.
 • Poškození žlutého ventilku (ulomení části) nebo opotřebování membrány. Její životnost činí cca 3–4 měsíce, poté doporučujeme membránu vyměnit. Obě uvedené příčiny se mohou následně projevit stejným způsobem jako v prvním případě (pěnění, vniknutí mléka do motorku).
 • Nadměrné plnění lahvičky mlékem při odsávání, takže žlutý ventil je částečně nebo zcela ponořený.
 • Špatné sestavení odsávací soupravy (poloha žlutého ventilu a membrány vzhledem k prsnímu nástavci viz. obr. níže).
 
 

Jak předejít mechanickému poškození těsnicí podložky madla

Před každým odsáváním zkontrolujte:

1) Správné nasazení těsnícího kroužku

 • Těsnící kroužek musí být umístěn přesně na spojovacím konektoru.
 • Nikdy neodstraňujte těsnící kroužek ze spojovacího konektoru a to ani při čištění.
 
 

2) Správné vsazení spojovacího konektoru do hlavy ventilu ("kolínka")

 • Spojovací konektor musí být během odsávání přesně vsazen do hlavy ventilu a nesmí z ní vykluzovat.
 • Zkontrolujte, zda je spojovací konektor vsazen do hlavy ventilu celou svojí spojovací částí až po zarážku (viz obrázek). Mezi konektorem a hlavou ventilu nesmí být žádný volný prostor. 
 
 

3) Správné vsazení spojovacího konektoru při odsávání pomocí madla v extrémní boční poloze

 • Je-li madlo při odsávání v extrémní boční poloze, spojovací konektor může z hlavy ventilu (kolínka) snadno vyklouznout a může dojít k jeho zlomení. Proto zkontrolujte, zda je spojovací konektor zasunut do hlavy ventilu po celé délce až po zarážku.
 
 

4) Správná pozice těsnící podložky madla

 • Zkontrolujte správnou polohu těsnící podložky, která musí přesně kopírovat žluté plastové podložky s hrotem (viz obrázek).
 
 

5) Správné vsazení těsnící podložky do madla

 • Před každým použitím zkontrolujte správnou polohu těsnící podložky v madle.
 • Těsnící podložka musí být do madla vložena podélně a přesně kopírovat tvar madla (viz obrázek).
 • Pouze pravidelnou kontrolou pozice podložky může být zachována správná tvorba vakua a tudíž i efektivní odsávání.
 
 

TIP – V případě, že je nutné zaslat odsávačku k nám na servis doporučujeme kontaktovat rentální stanici v okolí bydliště a zapůjčit si rentální odsávačku Symphony nebo Lactina za poplatek.