Reklamace a vrácení zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců. Pozor, při nákupu pro podnikatelskou činnost mohou platit odlišné podmínky. Záruční doba běží od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Reklamace

Pokud Vámi zakoupené zboží vykazuje vadu, nebo s objednávkou není cokoliv v pořádku, prosím, co nejdříve nás telefonicky kontaktujte. Budeme se snažit s Vámi situaci co nejrychleji vyřešit k Vaší spokojenosti.

Výhradní právo k posouzení a vyřízení reklamace výrobků Medela (dále jen zboží nebo odsávačky) má pouze autorizované servisní středisko DN FORMED Brno s.r.o..Nežádejte, prosím, tuto službu v lékárnách a prodejnách.

Adresa pro podávání reklamací:

DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 487/76a
612 00 Brno
tel.: 724 986 383

Před uplatněním reklamace zboží

Zkontrolujte podle návodu na použití, zda postupujete při použití zboží správně a máte všechny součásti zboží správně sestaveny a zda nejsou poškozeny.

Při sníženém výkonu odsávačky můžete zkusit sami pročistit motorek. Návod k tomuto pročištění naleznete na stránkách www.medela.cz u daného typu odsávačky, v článku "Snížený výkon". Při pročištění motorek nerozebírejte, postupujte podle návodu. V případě zjevného zásahu do motorku nebude reklamace uznána.

TIP – V případě, že je nutné zaslat odsávačku k nám na servis doporučujeme kontaktovat rentální stanici v okolí bydliště a zapůjčit si nemocniční odsávačku Symphony za poplatek.

Průběh reklamace zboží

Ve většině případech dokážeme i po telefonu na základě Vašich informací zjistit pravděpodobnou závadu a urychleně tak vyřešit vzniklý problém. Zasláním náhradního dílu obratem tak může být reklamace vyřízena již do 24-48 hodin. V případě vážnější závady je nutno zboží zaslat k posouzení do autorizovaného servisního střediska DN FORMED Brno s.r.o. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 86/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy má prodejce stanovenou zákonní lhůtu 30 dní na vyřízení reklamace.

Reklamaci odsávaček provádíme ve zkrácené době do 5 dnů včetně odeslání zboží zpět.

Odeslání zboží na reklamaci

1. Při reklamaci je nutno zboží řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nedostatečně vyčištěné nebo znečištěné zboží nemusí být přijato k reklamaci!

2. Zašlete, prosím, kompletní odsávačku (prsní nástavec, konektor, ventil včetně membránky, hadici, motor, adaptér). Proč? Snížený výkon odsávačky může mít jinou příčinu než je závada motorku, která nemusí být na první pohled zřejmá. Budeme-li mít při reklamaci kompletní odsávačku, lépe odhalíme příčinu závady a doporučíme jak předejít dalším problémům.

3. K reklamované odsávačce přiložte dopis, ve kterém popište závadu, kterou reklamujete a kdy se závada nejčastěji projevuje (např. u elektrických odsávaček pouze při použití adaptéru nebo pouze při použití baterií). Prosíme také o uvedení informace, jak často odsáváte (vůbec nekojím - pouze odsávám, odsávám několikrát denně, odsávám pouze občas …). Připište, jestli jste motorek zkoušeli čistit či nikoliv. Proč? Tyto informace také pomohou při posuzování reklamace. Pokud závada není u reklamace popsána, je nutné Vás nejdříve kontaktovat, čímž se celá reklamace zdrží.

4. Uveďte prosím celou adresu včetně telefonického kontaktu. Proč? Telefonický kontakt může také urychlit reklamaci – někdy je potřeba k popisu závady doplnit další informace o používání odsávačky a projevech vady. V případech, kdy je odsávačka již po záruce, konzultujeme telefonicky výměnu náhradních dílu, které budou hrazeny.

5. Přiložte prosím kopii nákupního dokladu. Pokud již doklad nemáte, kontaktujte nás nejdříve telefonicky na výše uvedeném čísle.

6. Pro pohodlné odeslání můžete využít služeb Chytrybalik.cz - Služba u Vás vyzvedne balík a doručí nám jej, aniž byste museli na poštu.

Uvědomte si prosím, že zákonem stanovená doba pro uplatnění práva z vady a životnost produktu jsou různé pojmy. Životnost produktu je dána způsobem a intenzitou používání, což znamená, že při intenzivním užívání dojde k opotřebení produktu mnohem dříve než za 24 měsíců, aniž vznikne spotřebiteli právo z vady.

Pozáruční servis

V případě, že vlastníte zboží, které již není v záruce a potřebujete jej zkontrolovat nebo zaslat na servis, poskytujeme také pozáruční servis. Pozáruční servis je zpoplatněn částkou 350 Kč vč. DPH + poštovné + úhrada poškozených náhradních dílů, které budou vyměněny. O výměně náhradních dílů zákazníka vždy předem informujeme.

Vrácení zboží

Zboží můžete vrátit prostřednictvím jakéhokoliv přepravce.

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle zákona č. 89/2012 Sb., § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

DN FORMED Brno s.r.o. má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, jako jsou například náklady na poškozený obal i přes to, že obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Pro dodržení 14 denní lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Ke vrácenému zboží vždy přiložte dokument, který potvrdí, u kterého prodejce jste zboží zakoupili. Usnadní nám to identifikaci daného zboží a urychlí vyřízení požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Podle písmena g), §1837, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy citovaného zákona, jedná-li se o dodávku zboží v uzavřeném obalu.

Vysvětlení k výše uvedenému: Pokud jsou zbožím předměty, přicházející do styku s potravinami a nápoji, tak jsou již prvním použitím kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. Tzn. pouze nepoužité zboží lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz.

Zákazník obdrží zpět peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

Je možné zboží vyměnit za jiné bez peněžního vypořádání?

Zakoupené zboží je z technického hlediska možné pouze vrátit a za zboží zákazník obdrží zpátky peníze. Pokud si zákazník přeje objednat například jinou velikost nebo se rozhodne pro jiné zboží, jeho přání vyřídíme formou nové objednávky. V tomto případě ale zákazník musí počítat s opětovnou úhradou poštovného.

Při vrácení zboží nese všechny náklady na dopravu zákazník.

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. odpovídá za reklamace zboží nakoupeného pouze u autorizovaných prodejců.

Vzorové formuláře ke stažení

Formulář je ke stažení zde: Formulář pro reklamaci zboží

Formulář je ke stažení zde: Formulář pro vrácení zboží

Platné od 1.1.2021