Calma - Jak na to?

V tomto článku jsme pro Vás připravili praktické rady a tipy, které pomohou Vám i Vašemu dítěti snadněji přijmout systém Calma, pokud je zpočátku vidět nejistota. Dočtete se zde také, jak správně lahvičku Calma používat.

Prosím, čtěte také pečlivě návod k použití, který je součástí balení láhve Calma. 

Je přirozené, pokud je dítě při seznámení se systémem Calma trochu zmatené. Může to být poprvé, kdy dítě přijde do kontaktu s něčím jiným, než je prs matky. Dítě vnímá Calmu odlišně než prs, tzn. necítí vůni matky a typickou chuť její pokožky. Někdy je tedy potřeba trošku trpělivosti, než si dítě na systém Calma zvykne.

  •  Nechte poprvé podávat dítěti mléko pomocí systému Calma jiného dospělého, nikoli matku.
  •  Držte dítě v jiné poloze než při kojení, změna polohy dítěti pomůže odlišit pití mléka z Calmy a kojení.
  •  Před zahájením podávání mléka namočte špičku silikonové savičky Calma do odsátého mateřského mléka.
  •  Držte systém Calma skloněný pod úhlem přibližně 45 stupňů vůči dolnímu rtu dítěte. Aby dítě doširoka otevřelo ústa a uchopilo tak savičku správně, je potřeba stimulovat jeho ret jako při kojení.
  •  Když dítě otevře ústa, položte systém Calma na špičku jeho jazyka. Netlačte savičku dovnitř, dítě samo vtáhne systém Calma do úst tak daleko jak potřebuje, stejně jako se to naučilo s bradavkou prsu. Po dobu podávání mléka ponechte systém Calma v poloze, jakou si dítě samo zvolí.
  •  Aby dítě ovlivnilo tok mléka, musí vytvořit vakuum stejně jako u kojení. Vytahování z úst nebo zatlačování systému Calma do úst by tento proces narušilo. Dítě by se také mohlo začít zalykat.
Calma - Jak na to?

Nevzdávejte podávání mléka systémem Calma, může trvat tři nebo i více oddělených pokusů, než se dítě naučí systém Calma používat. Pokud dítě již používalo jinou savičku, je třeba brát na vědomí, že systém Calma je zcela odlišný od standartních kojeneckých lahví: u systému Calma je průtok mléka ovlivněn intenzitou sáním dítěte. Nepodobá se tedy konvenčním savičkám. Jak jsme již uváděli výše: někdy je potřeba trošku trpělivosti, než si dítě na systém Calma zvykne.

Při ohřívání mléka

Uzavřete lahvičku víčkem. Neohřívejte s nasazeným systémem Calma – vlivem tepla by mohlo dojít k poškození vnitřní membrány a systém by mohl začít protékat.

Před podáváním mléka

Mléko v lahvičce protřepejte s víčkem (nikoli se systémem Calma), vyzkoušejte jeho teplotu jak jste zvyklá (max. tělesná teplota) a teprve potom našroubujte na lahvičku systém Calma.

Prudké třesení teplého mléka s nasazeným systémem Calma nebo příliš ohřáté mléko by také mohly poškodit membránu v systému a způsobit protékání.

Calma - Jak na to?

Čištění systému Calma

Po každém použití doporučujeme systém Calma rozložit a čistit v teplé vodě se saponátem, poté opláchnout čistou vodou.

Sterilizovat systém Calma doporučujeme 1x denně. Z hygienických a technických důvodů doporučujeme Calma systém po třech měsících vyměnit.

Systém Calma protéká - co dělat?

Zkontrolujte, zda máte Calma systém správně sestaven (vrchní díl: silikonová savička, prostřední díl: tmavě žlutý se třemi šroubovacími úchyty, spodní díl: světle žlutý se třemi otvory pro šroubovací úchyty).

Před podáním mléka dítěti proveďte vyrovnání tlaku v lahvičce: Po našroubování systému Calma na láhev otočte láhev 2x za sebou pomalu dnem vzhůru cca do úhlu 65°. Mléko z láhve nebude vytékat, může několikrát lehce ukápnout. Láhev Calma může několikrát ukápnout také při konci krmení, kdy láhev vyjmete z úst dítěte.

Doporučujeme používat systém Calma výhradně s lahvemi Medela (správné šroubení).

Pokud Vám i po výše uvedených instrukcí mléko z láhve protéká odešlete ji přímo na naši společnost. Není třeba kontaktovat prodejní místo, kde jste výrobek zakoupili. Vaše reklamace bude vyřešena obratem a délka reklamace se zkrátí na minimum.

Pozn.: Platí pouze pro zboží zakoupené u autorizovaných prodejců

Calma - Jak na to?