11. Mezinárodní Sympozium o kojení a laktaci 2016

15. - 16. dubna 2016 Berlín, Německo

Medela pořádala již 11. Mezinárodní sympozium o kojení a laktaci. Devět mezinárodně uznávaných vědců zde poskytlo náhled na své nejnovější výsledky a poznatky z výzkumu založeného na důkazech z praxe týkající se složení mateřského mléka a jeho hodnoty na novorozeneckém oddělení a JIP. Jako vždy sympozium nabídlo vynikající příležitost setkat se s kolegy a partnery za účelem výměny názorů a zkušeností.
 

Hlavní témata sympozia

 • nejnovější doporučení a poznatky z výzkumu na základě praxe
 • jedinečné složky a hodnoty mateřského mléka
 • mateřské mléko na novorozeneckém oddělení a JIP
 • integrace rodiny do péče na NJIP
Poděkování českým a slovenským účastníkům konference:
MUDr. Janě Zunová
Nemocnice Hořovice, zástupce primářky neonatologického oddělení

MUDr. Haně Fučíkové

Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín, lékařka novorozeneckého oddělení

doc. MUDr. Darině Chovancové, CSc.
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, přednostka novorozenecké kliniky

Děkujeme za poskytnutí odborných komentářů k jednotlivým přednáškám a tématům, které dále budeme publikovat a předávat odborné veřejnosti formou komentovaného sborníku abstraktů, ke stažení zde - Sympozium Berlín 2016.pdf

Prednášajúcí témat:

 • Donna Geddes, Associate Professor
 • Prof. Lars Bode
 • Prof. Dr. Matthias Keller 
 • Prof. Juan Miguel Rodríguez
 • Dr. Susanne Herber-Jonat
 • Prof. Josef Neu
 • Prof. Per T. Sangild
 • Thomas Kühn