Medela konference Bratislava 2017

Radi by sme Vás pozvali na našu III. odbornú konferenciu, tentokrát na tému Efektívne dojčenie a výživa materským mliekom ako priorita starostlivosti o dojčiacu matku a dieťa, organizovanú spoločnosťou DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG prvýkrát v Bratislave. 

 

 

Kedy?

21. septembra 2017
 
 

Kde?

Bratislava, Hotel Saffron
 
 

Registrácia:

  • registrácia do 31. júla 2017 - 12 EUR
  • registrácia od 1. augusta 2017 - 15 EUR
  • v prípade zrušenia účasti, registračný poplatok nebude vrátený

Podmienkou účasti na konferencii je registrácia TU.

Program:

8:00 - 9:00 Workshop*
7:30 - 9:30 Registrácia
9:30 - 9:40 Otvorenie
9:40 - 12:10 Prednáškový blok I
12:10 - 13:00 Obed
13:00 - 15:45 Prednáškový blok II
15:45 - 16:00 Záver

 

Workshop*

Alternatívne podávanie materského mlieka             

Christa Müller-Aregger, IBCLC

* Workshop bude prebiehať pred zahájením konferencie s obmedzenou účasťou 10 osôb.
 
 

Prednáškový blok I

Čriepky z Medzinárodného sympózia 2017 Florencia        

MUDr. Vanda Chovanová

Zapojenie orofaciálneho systému novorodenca pri saní  

Christa Müller-Aregger, IBCLC

Úloha logopéda v rámci komplexnej starostlivosti detí

s perinatálnymi rizikami 

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Podpora dojčenia v podmienkach Detského kardiocentra na oddelení

anestézie a intenzívnej medicíny

Mgr. Denisa Klamová

Mgr. Mariana Bojdová

Čriepky z konferencie ESPGHAN 2017 Praha

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Diskusia 

 

Prednáškový blok II

Alternatívne podávanie materského mlieka a odsávanie s programom PLUS   

Christa Müller-Aregger, IBCLC

Výživa novorodenca a dôležitosť materského mlieka na JIS

Mgr. Stanislava Zmeškalová

Bc. Andrea Stejskalová

Ako hodnotiť rast dojčeného dieťaťa

Mgr. Markéta Paulová, Ph.D.

Práca neziskovej organizácie Malíček podporujúca rodičov v starostlivosti o predčasne narodené deti

Mgr. Ľubica Kaiserová

Možnosti podpory laktačného poradenstva v nemocničnej starostlivosti    

Mgr. Jana Křemenová

Diskusia

 

 

Konferencia je zaradená do kreditového systému celoživotného vzdelávania ČAS - Česká asociace sester. 

 

 

Organizátor:

DN FORMED Brno s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tešíme sa na stretnutie.
 
MEDELA tím SK, CZ