10. Mezinárodní Sympozium, Varšava 2015

Společnost Medela AG každoročně pořádá sympozium o kojení a laktaci. Již desáté sympozium se konalo ve dnech 17.-18. dubna 2015 ve Varšavě za přítomnosti více než 450 delegátů ze 48 zemí. Odborníci z celého světa se zabývali problematikou kojení, výživy kojence a vlastnostmi mateřského mléka z pohledu teorie a také při aplikaci v každodenní praxi.

 

Sympozium bylo rozděleno do tří částí a věnovalo se:

  • unikátním vlastnostem mateřského mléka
  • podpoře používání mateřského mléka na JIP problematikou
  • individuální fortifikace

 

Závěr sympozia nesl myšlenku a praktické představení programu integrované rodinné péče s výrazným zapojením rodičů do péče o nedonošené dítě na JIP. Sympozium připomnělo význam a dostupnost mateřského mléka pro předčasně i v termínu narozené děti, z perspektivy výživy a růstu kojence.

 

Sympozium přineslo nejen řadu nových poznatků z oblasti kojení a laktace, ale zároveň otevřelo také nové otázky, na které bude třeba hledat odpovědi. Oblast kojení a laktace tak zůstává stálou výzvou pro všechny, kteří pečují o nejmenší děti.

Poděkování českým účastníkům konference:

MUDr. Marcele Černé
Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, vedoucí lékařka oddělení fyziologických novorozenců, vedoucí mléčné banky

MUDr. Josefu Mackovi, Ph.D.
Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín, primář novorozeneckého oddělení

MUDr. Markovi Kučerovi
Fakultní nemocnice Brno, lékař neonatologického oddělení

 

 

Děkujeme za poskytnutí odborných komentářů k jednotlivým přednáškám a tématům, které dále budeme publikovat a předávat odborné veřejnosti formou komentovaného sborníku abstraktů, ke stažení zde -  Sympozium Varšava 2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející:

 

Momenty Sympozia - video

 

Tisková konference s přednášejícími - video

 

Těšíme se na viděnou příští rok v Berlíně.

 


Přiložené soubory